Start \ Tulldeklaration

Tulldeklaration

När ni köper eller säljer gods utanför EU måste ni både betala in tull och lämna in tulldeklaration till Tullverket. Om det istället handlar om export eller import till länder inom den europeiska gemenskapen så är detta inte nödvändigt.

Tulldeklaration

Vad innebär tulldeklaration?

En tulldeklaration ska innehålla information om godsets taric nummer, vikten och värdet på varan och mottagarens organisationsnummer eller personnummer samt adress. När det handlar om export så får deklarationen ett tull-id, vilket betyder att sändningen får ett unikt nummer.

Tullklarering.se erbjuder er hjälp med att hitta prisvärda tullklarerare som hjälper er med tulldeklaration för att på så sätt underlätta er tillvaro. De är certifierade och vet vilka regler som gäller för olika länder och olika sorters varor. Ni kan till exempel känna er trygga i att de har kunskaper om viktiga faktorer som till exempel importrestriktioner, moms och märkning.

Vad ingår i vår tulldeklaration?

Tulldeklarationer ska ge information om att din vara uppfyller gällande bestämmelser. Exempel på data som ska finnas med är:

  • Godsets användningsområde
  • Vad är det för sorts gods
  • Information om godsets värde
  • Vilka gränser ert gods ska passera
Certifierad tullman?

Vad ingår i vår tulldeklaration?

Vi vet hur viktigt det är med snabba processer och att oförutsedda händelser undviks.

För att export och import av varor ska kunna genomföras effektivt ska mängder av blanketter fyllas i och lagar och regler ska efterföljas. Det kan vara krångligt att veta om allt går till på korrekt sätt och det är här vi kommer in.

Vi hjälper er gärna med förmedlingen av er tulldeklarering till konkurrenskraftiga priser, så att ni kan lägga fokus på annat.

Tullklarera online

Få prisförslag, inget köptvång!